Alter Shinbashi Bahnhof, erbaut 1871
(Photo von Renjo Simooka circa 1890)